Зах зээлийн судалгаа

Хөрөнгө оруулалтын мэргэшсэн зөвлөх Инвескор Капитал ҮЦК-аас иргэд, харилцагчдынхаа хөрөнгө оруулах шийдвэрт дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор гадаад болон дотоод зах зээлийн мэдээ мэдээлэл, судалгаа шинжилгээг бэлтгэн хүргэж байна.

Үнэт цаасны арилжаанд оролцох замаар хөрөнгө оруулалт хийх нь ямагт эрсдэлтэй үйлдэл байдгийг анхаарч, хөрөнгө оруулагч та хөрөнгө оруулж буй бүтээгдэхүүнээ сайтар анхааран судлах, мэргэжлийн байгууллага, хувь хүнээс заавар зөвлөмж авсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын шийдвэрээ гаргахыг зөвлөж байна.

 

Огноо Байгууллага Тайлан судалгаа
2024.1.03 Инвескор Капитал Судалгаа татах
2024.1.08 Инвескор Капитал Судалгаа татах
2024.1.22 Инвескор Капитал Судалгаа татах
2024.1.29 Инвескор Капитал Судалгаа татах
2024.2.05 Инвескор Капитал Судалгаа татах
2024.2.19 Инвескор Капитал Судалгаа татах
2024.2.26 Инвескор Капитал Судалгаа татах