Хувьцаат компаниудын тайлан

МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчлэн ажилладаг.

Хувьцаат компаниудын санхүүгийн тайлан

Харилцагч та бүхэндээ “Монголын Хөрөнгийн Бирж”-ийн TOP 20 ангилалд багтддаг компаниудын үйл ажиллагааны тайланг нэгдсэн байдлаар хүргэж байна.