2024-06-19

2023 оны зах зээлийн тойм

2023 онд дэлхий дахинд болон Монгол Улсын эдийн засаг, хөрөнгийн зах зээлд өрнөж буй үйл явдлууд, засаг захиргааны шийдвэрүүд нь хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд хэрхэн нөлөөлсөн талаарх мэдээллүүдийг нэгтгэн хүргэж байна. →ЭНДдарж танилцана уу.