“Инвескор Капитал ҮЦК”-ийн 5 жилийн ой тохиож байна

June 8, 2023

2018 оны энэ өдөр “Инвескор Санхүүгийн Групп” дотоодын хөрөнгийн зах зээлийг шинэ шатанд гаргах, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, Монгол Улсын анхны хөрөнгө оруулалтын банк болох зорилгоор ИНВЕСКОР КАПИТАЛ үнэт цаасны компанийг үүсгэн байгуулсан. Монголын хөрөнгийн зах зээлд тодоор үлдэх ол