2021-11-24

Богд Банк IPO гаргах зөвшөөрлөө авлаа

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2021 оны 11-р сарын 10-ны ээлжит хуралдаанаар “Богд банк” ХХК-ийн энгийн хувьцааг нийтэд санал болгон гаргахыг зөвшөөрлөө. УИХ-аас энэ оны нэгдүгээр сарын 29-ний өдөр Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсан билээ. Энэхүү зохицуулалтын хүрээнд банкны системд нөлөө бүхий банк нь 2022 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн дотор нээлттэй хувьцаат компани хэлбэртэй болох, бусад банкуудад нээлттэй эсхүл хаалттай хувьцаат компани байх сонголтыг нээлттэй үлдээсэн. Үүний дагуу банкны системд нөлөө бүхий банканд хамаарахгүй хэдий ч нээлттэй хувьцаат компани болох хүсэлтийг “Богд банк” ХХК-аас гаргасан нь дээрх хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хүрээнд нийтэд үнэт цаасаа санал болгон гаргаж, олон нийтийн компани болох хүсэлтийг ирүүлсэн хамгийн анхны банк болж байна.


Тус банкны хувьд нийт хувьцааныхаа 20 хувийг буюу 12,500,000 ширхэг хувьцааг нэг бүр нь 2,540 төгрөгөөр нийтэд санал болгох замаар нийт 31,75 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 70 хувь буюу 8,750,000 ширхэг хувьцааг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад, 30 хувь буюу 3,750,000 ширхэг хувьцааг олон нийтэд худалдах юм.
Банкны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хүрээнд банкууд нийтэд хувьцаагаа санал болгох /IPO/ ажиллагааг хэрэгжүүлснээр хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ өсөж, чанартай, хөрвөх чадвар өндөр шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоо нэмэгдэх, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын идэвх, оролцоо сайжрах, банкуудад урт хугацааны санхүүжилтийн эх үүсвэр бий болж, зээлийн гарц нэмэгдэхээс гадна олон тулгуурт санхүүгийн тогтолцоог бий болгоход чухал алхам болох юм.