2022-12-02

ГОЛОМТ БАНКНЫ IPO ЗАХИАЛГА ӨГСӨН ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Голомт банкны IPO-д оролцож, хувьцааны захиалга өгсөн харилцагчдын захиалгын дүнд холбогдох журам болон Үнэт цаасны танилцуулгад заасны дагуу хувь тэнцүүлсэн хуваарилалт хийж, тайланг МХБ болон СЗХ-нд хүргүүлээд байна. 

Таны биелээгүй захиалгын мөнгөн дүн номинал дансанд тань байршсан ба ҮЦТХТ хувьцаа эзэмших бүртгэлийг баталгаажуулснаар та бүхний худалдан авсан хувьцаа үнэт цаасны дансанд тань байршиж, СЗХ-ны зөвшөөрөлтэйгөөр хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхлэх болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

Хөрөнгө оруулалтын мэргэшисэн зөвлөх
ИНВЕСКОР КАПИТАЛ